Selecteer een pagina

Maak kennis met onze club

Lions Club Ooststellingwerf

Lionsclub Ooststellingwerf is opgericht in 1997 en is een gemengde club met 22 leden. Alle leden zijn afkomstig uit of werkzaam in Ooststellingwerf. De verhouding mannen en vrouwen is 50%.

Commissies binnen de club

Binnen de club kennen we verschillende commissies.  Zo is er een service commissie. Deze houdt zich vooral bezig met de goede doelen. Daarnaast is er een activiteiten commissie die de jaarlijkse interne activiteiten organiseert. Ook is er een nieuwe-ledencommissie. Deze commissie houdt zich bezig met de zoektocht naar nieuwe enthousiaste leden die passen binnen de de club.

Onze club kent een dagelijks bestuur onder leiding van de president. Deze functie rouleert jaarlijks onder verschillende leden.

Wat wij doen?

Wij organiseren diverse projecten en ondersteunen diverse initiatieven. De opbrengsten gaan naar goede doelen. Er zijn diverse goede doelen waaraan we hebben gedoneerd. Middelen komen o.a. binnen door onze inzet op het TT-circuit als parkeerwacht.

Samen opbrengsten genereren voor goede doelen verbindt ons. We zijn dan ook trots om jaarlijks diverse donaties voor goede doelen te mogen doen. 

              – Lions Club Ooststellingwerf

Lionsclub International

Lionsclub International is een wereldwijde service organisatie met 46.000 clubs met het gezamenlijke motto: We serve – wij dienen. Op de site van Lionsclub Nederland staat over de Lions: “Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien (……) De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.”  Wilt u meer weten over Lionsclub Ooststellingwerf of heeft een u vraag? Mail dan naar ooststellingwerf@lions.nl.