Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Inschrijven betekent dat de inschrijver akkoord is gegaan met onderstaande voorwaarden:

 • De voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelnemer die niet zelf de inschrijving heeft gedaan. Ook zij gaan akkoord met deze voorwaarden op het moment dat zij meedoen met Appelstap.
 • Meedoen vereist een goede gezondheid en voorbereiding. Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De deelnemer geeft toestemming aan Lionsclub Ooststellingwerf voor het gebruik voor eigen PR doeleinden van tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.
 • Hou rekening met het verkeer en volg aanwijzingen van de verkeersregelaars of medewerkers van Appelstap altijd op.
 • De deelnemers aan Appelstap gaan respectvol om met elkaar, de natuur en de medewerkers van Appelstap.
 • Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op de routes.
  Annulering van de aanmelding is niet mogelijk.
 • Indien Appelstap door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en start en/of finishplaats te wijzigen of Appelstap geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten als dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.