Selecteer een pagina

Wederom succesvolle inzameling koffiepunten en oud geld

door Lions club0 Reacties

P E R S B E R I C H T

LIONSCLUB OOSTSTELLINGWERF / ROTARY OOSTSTELLINGWERF

 Oosterwolde, 23 januari 2020

 Wederom succesvolle inzameling koffiepunten en oud geld

 In de maanden december en januari  hebben de Lions/Rotary DE-koffiepunten en oud en vreemd geld inzamelboxen in diverse winkels in de gemeente geplaatst. De inwoners van Ooststellingwerf hebben in grote getale gehoor gegeven aan de oproep hun lades op te ruimen en de oogst te doneren voor het goede doel.

 DE-WAARDEPUNTEN VOOR VOEDSELBANK

Er zijn toch maar weer liefst 283.116 DE-punten geteld die goed zijn voor 500 pakken koffie!  Een prachtig resultaat, ondanks dat het er 60.000 minder zijn dan vorig jaar. De punten worden door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie die worden geleverd aan de voedselbank. Koffie is een product dat nauwelijks wordt gedoneerd, omdat het lang houdbaar is en is dus een zeer welkom product.

 INZAMELEN OUD EN VREEMD GELD VOOR STAAROPERATIES

Ingeleverd oud en vreemd geld wordt gewogen en omgewisseld in euro’s. Iedere kilo levert € 50,- op en er is maar liefst 12,1 kilo oud en vreemd geld gewogen, daarmee evenaren het gewicht van vorig jaar. Met de opbrengst worden staaroperaties in derdewereldlanden bekostigd. Aangezien het ingezamelde bedrag van de actie door Wilde Ganzen met 50% wordt verhoogd, kunnen maar liefst 30 personen in de Derde Wereld worden geholpen door de opbrengst in onze gemeente.

Rotary en Lions kijken met voldoening terug op deze actie en danken ieder die zijn steentje heeft bijgedragen in welke vorm dan ook en vertrouwen erop dat u verder spaart voor volgend jaar!